Missie

VDL MPC wil een toonaangevende producent blijven van totaal oplossingen waarbij ontwerp, realisatie, validatie en productie samengaan door: 

  • Efficiënte bedrijfsvoering
  • Continue verbetering van het kwaliteitszorgsysteem
  • Standaardisatie van systemen en methodieken
  • Discipline

Kwaliteitsfilosofie

Belangrijk voor VDL MPC is dat producten en diensten die geleverd worden aan zowel interne als externe klanten volledig aan de gestelde specificaties voldoen. Iedere werknemer heeft de plicht continue te streven naar kwaliteitsverbetering. Daarbij dienen alle werknemers over een professionele, zakelijke werkhouding te beschikken, waarbij het voldoen aan de eisen van de klant, de efficiëntie, flexibiliteit en innovatie absoluut prioriteit hebben.

Arbo en Milieu

Het arbobeleid van VDL MPC is gericht op het nemen van maatregelen ter bevordering van veilige en gezonde werkomstandigheden. Het milieubeleid heeft als doelstelling het milieu te verbeteren door het ontwikkelen, onderhouden en bevorderen van veilige en milieuvriendelijke werkmethoden.

Investeren en innoveren

Investeren en innoveren doet VDL MPC in nieuwe materialen, producten en technieken. We investeren volop in automatisering en robotisering, en tegelijkertijd willen we onze medewerkers steeds slimmer maken.